Helsetrim

Helsetrim

Helsetrimmen er eit lågterskeltiltak for trim og hyggeleg samvær. Tilbodet er gratis. Det er gruppetrening for alle som ynskjer trene heile kroppen. Tilbodet er spesielt tilpassa vaksne og eldre. Gruppa fungerer også som rehabiliteringstrening etter operasjoner eller sjukdom. Treninga er leia av fysioterapeut, og det er høve for indiviuell tilpassing. Lokalisasjon er i Vallehalli, oppmøte ved inngangen

Dato
4. april 2024
Tid
15:15 - 16:15
Stad
Valle kultursenter - idrettshallen

Andre tidspunkt

 1. Torsdag, 07.03.2024 15:15 - 07.03.2024 16:15
 2. Torsdag, 14.03.2024 15:15 - 14.03.2024 16:15
 3. Torsdag, 21.03.2024 15:15 - 21.03.2024 16:15
 4. Torsdag, 04.04.2024 15:15 - 04.04.2024 16:15
 5. Torsdag, 11.04.2024 15:15 - 11.04.2024 16:15
 6. Torsdag, 18.04.2024 15:15 - 18.04.2024 16:15
 7. Torsdag, 25.04.2024 15:15 - 25.04.2024 16:15
 8. Torsdag, 02.05.2024 15:15 - 02.05.2024 16:15
 9. Torsdag, 16.05.2024 15:15 - 16.05.2024 16:15
 10. Torsdag, 23.05.2024 15:15 - 23.05.2024 16:15
 11. Torsdag, 30.05.2024 15:15 - 30.05.2024 16:15
 12. Torsdag, 06.06.2024 15:15 - 06.06.2024 16:15