Påskequiz 2024 - runde 3

Valle kommune skipar til påskequiz på heimesida gjennom høgtida! I alt fire rundar skal gje ei løysingssetning.

Den første bokstaven i kvart svar utgjer eit ord - med i alt fire rundar betyr det at løysingssetninga er på fire ord. Det blir nye rundar frå skjærtorsdag til og med 1. påskedag. I siste runde blir det lagt med ei lenke til e-posten ein skal sende svaret til. Vinnar blir trekt blant alle med rett løysingssetning.

Runde 3

  1. Den andre kongen i Israel ifylgje bibelsoga 
  2. Asbjørnsen & Moe 
  3. Der Apollo 11 landa på månen