Påskequiz 2024 - runde 4

Valle kommune skipar til påskequiz på heimesida gjennom høgtida! I alt fire rundar skal gje ei løysingssetning.

Den første bokstaven i kvart svar utgjer eit ord - med i alt fire rundar betyr det at løysingssetninga er på fire ord. Det blir nye rundar frå skjærtorsdag til og med 1. påskedag. I siste runde blir det lagt med ei lenke til e-posten ein skal sende svaret til. Vinnar blir trekt blant alle med rett løysingssetning.

Runde 4

  1. Sta kverulant 
  2. «Norges tindehovudstad»
  3. Ikkje akselerasjon men.. 

 

No har det vore fire rundar med quiz - som skal gje fire ord. Orda blir løysingssetninga - den kan du sende på e-post HIT

Vinnar av påskequizen blir trekt blant alle som sender inn rett løysingssetning innan 5. april.