GDPR og personvern

Frå juli 2018 gjeld EU sin nye personvernforordning (GDPR) også i Norge. Dette gir deg som innbyggjar nokre utvida rettar knytt til personvern.

Med GDPR får vi som kommune berre lov å behandle dine personopplysningar når:

-det er krav om det i lov eller forskrift
-kommunen skal sikre ein rett du har
-du har gitt klart samtykke til det