Kart

Kommunekart

 

Kartløysing for publikum. Her finn du kommunale kartlag som arealplanar, kommuneplan, grunnkart med eigedomsinformasjon, bygningar, vegnett. Og temakart som tur- og friluftsruter, snøskutertrasear og jaktfelt.          

 

Arealplaner.no 

 

Dette er vårt planregister som viser alle arealplanar i kommunen med kart og dokument som høyrer til planen, slik som arealplankart, føresegner (bestemmelser), saksdokument (vedtak), planskildring og t.d. illustrasjonsplan.