Barnevernet på plass sommaren gjennom

Setesdal barnevern er tilgjengeleg i heile sommar.

For den som ynskjer kontakt er det bare å ringe 47642462. I tillegg kan ein ringe barnevernsvakta i Kristiansand utanom ordinær arbeidstid kveldar og i helger. Telefonnummeret til akuttberedskap er 38075400.