Byggje-pause i Brokke

Etter melding frå Statsforvaltaren om at avløpsanlegget i Brokke ikkje er i samsvar med gjeldande regelverk er alt av nye tiltak som krev tilkobling til anlegget sett på vent.

– Dette må løysast før me kan gje nye byggje- og delingsløyve, seier leiar teknisk eining i Valle kommune, Magnus Berg.

Leiar teknisk i Valle kommune, Magnus Berg. - Klikk for stort bileteLeiar teknisk i Valle kommune, Magnus Berg. Ole Birger Lien

Søknader om tiltak som ikkje krev tilkobling til anlegget blir handsama på ordinært vis.

– Dei som alt har fått løyve og er i gang med byggjing kan fullføre prosjekta sine. Me kan også gje ferdigattest på slike prosjekt, seier Berg.

Mellombels

Pausen for nye tiltak i Brokke er mellombels.

– Det er Statsforvaltar som er forureiningmynde. Valle kommune er plan- og bygningsmynde. Situasjonen i Brokke blir normalisert att så fort statsforvaltaren har konkludert med at løysingane er på plass, seier Magnus Berg i Valle kommune.