Kunngjering av vedtak om nytt vegnamn - Langfitvegen

 

Levekårutvalet vedtok den 11.06.2024, sak 40/24  vegnamnet Langfitvegen.

Saksprotokoll frå handsaming i levekårutvalet 11.06.2024 (PDF, 486 kB)

Parsellkart - 1102 Langfitvegen (PDF, 2 MB)

 

Klagerett:

Vedtak om skrivemåten kan etter § 12 i Stadnamnlova klagast på av dei som etter § 6, bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stadnamn.  Klaga må vere skriftleg og grunngjevast. Klagefrist er tre veker frå klaga først er kunngjort.

 

Etter stadnamnlova er det bare skrivemåten av adressenamnet som kan klagast på og ikkje sjølve namnevalet.

 

Klagefrist:

28. juli 2024

 

Klage sendast til:

Valle kommune

Postboks 4

4746 Valle

Epost: post@valle.kommune.no