Mange har gjeve klede til flyktningane i Valle

Gjevargleda har vore stor etter at det vart kjent at flyktningane i Valle hadde behov for klede.

Flyktningekonsulent i Valle kommune, Birgit Homme Harstad. - Klikk for stort bileteFlyktningekonsulent i Valle kommune, Birgit Homme Harstad. Ole Birger Lien

Flyktningekonsulent Birgit Homme Harstad har sortert plagg etter plagg.

– Mange har kome, og hatt med seg mykje fint. Her er klede både til små og store. Klart det er moro med ein slik respons. Det er godt å sjå at bygdefolket stør opp om å hjelpe, seier ho.