Manglande heising av flagg grunna sterk vind

Tekknisk avdeling meldar at det ikkje vil bli heist flagg i dag grunna den sterke vinden.