Registrering av lag og organisasjonar

Vi tek no i bruk ein eigen modul for registrering av lag og organisasjonar i kommunen.  

Vi håper at alle lag og organisasjonar vil registrere seg. Etter kvart som lag og organisasjonar registrerer seg i denne modulen vil det legge seg som liste på sida tilgjengeleg for alle.

 

Registrer ditt lag/forening HER