Riksveg 9 ved Storstraumen bru i Bygland stengt frå måndag 10.- torsdag 13. juni

Måndag 10. juni klokka 07 blir riksveg 9 i Bygland stengt ved Storstraumen bru. Årsaka er at Statens vegvesen skal utføre arbeid der frå måndag til torsdag i neste veke. For vanlege bilar blir det omkøyring via fylkesveg 3804 Åraksvegen på austsida av fjorden.

Riksveg 9 ved Storstraumen bru i Bygland blir stengt frå måndag 10. juni til torsdag 13. juni på grunn av vegarbeid. - Klikk for stort bileteRiksveg 9 ved Storstraumen bru i Bygland blir stengt frå måndag 10. juni til torsdag 13. juni på grunn av vegarbeid. Statens vegvesen

Omkøyringa blir skilta. Tungtransport må ta vegen vest for fjorden langs fylkesveg 3778.

– Det har oppstått setningar i vegbanen ved brua. Dette må gjerast noko med. Det er laga prefabrikerte avlastingsplater som skal gravast ned og hindre framtidige setningar, seier byggjeleiar i Statens vegvesen, Sigvald Rinden.

Grave opp på båe sider av brua

Det skal gravast opp og leggjast ned slike plater på båe sider av brua. Så blir dei støypte saman på staden. Når betongen har fått herda, blir det lagt på masse att.

– No oppmodar me alle på vegen om å vise tolmod og omsyn til andre trafikantar. Fylg skilting og leiebilen, seier Rinden.

Arbeidet, og difor omkøyringa, kjem altså til å halde på til og med torsdag 13. juni.