Valle kommune deler ut kulturmidlar til alt frå allidrett til grendelag

Valle kommune deler ut kulturmidlar til i alt 17 søkjarar i år.

Valle IL får 25.000 i kommunale kulturmidlar. - Klikk for stort bileteValle IL får 25.000 i kommunale kulturmidlar.

I alt 17 mottakarar får midlar frå kommunen. Fordelinga er slik:

Valle IL - 25.000 kr., Broderheimen bedehus: 10.000 kr., Bykle og Valle kunstlag: 10.000 kr., Studieforbundet kultur og tradisjon: 10.000 kr., Valle bygdekvinnelag: 10.000 kr., Valle jordbruksklubb: 2000 kr., Valle pensjonistlag: 3000 kr. og Treungen grendelag: 5000 kr. Valle allidrett: 5000 kr. Fjellro grendehus: 5000 kr. Garane grendelag: 5000 kr. Homme og Tveitebø grendelag: 5000 kr. Hylestad bedehuslag: 5000 kr. Oveinang grendelag: 5000 kr. Rysstad i vekst: 5000 kr. Setesdal Sogelag: 5000. kr. og Valle mållag: 5000 kr.