Flyktningetenesta

Flyktningtenesta i Valle Kommune er organisert under Valle skule og har kontor på kommunehuset. 

 

På grunn av krigen i Ukraina har Valle kommune vald å ta i mot flyktningar frå Ukraina.

Flyktningtenesta har ansvar for
•    busetting av flyktningar i tråd med kommunestyrets vedtak
•    å fatte vedtak, samt sakshandsaming etter integreringslova
•    informasjon, råd og rettleiing til flyktningar i etableringsfasen
•    drift av introduksjonsprogram og oppfølging av deltakarane
•    samarbeid med andre tenester og instansar