Helsesjukepleiar

Barseltreff i Bykle og Valle kommune: Følg med på Facebook-sida: Bykle og Valle helsestasjon og skulehelseteneste for arrangement.


Helsestasjon 0-5 år.  Alle born 0–5 år bør få tilbod om regelmessige konsultasjonar på helsestasjonen. Tilbodet i helsestasjon 0-5 år bør følgje eit standardisert program med 14 konsultasjonar, inkludert eit heimebesøk til nyfødde.

 

Skulehelsetenesta 5-20 år: er ei vidareføring av den oppfølginga barnet fekk på helsestasjonen. Programmet skulehelsetenesta tilbyr følgjer Helsedirektoratets forskrift for kommunen si helsefremmande og førebyggande arbeid i skulehelsetenesta.

 

Helsestasjon for ungdom 13-25 år: 
Valle: Onsdag kl. 14.00-15.30 || Hovden: tysdag 18:00 - 19:30

 

Bykle og Hovden helsestasjon- og skulehelseteneste

Under finn dykk arbeidsfordeling og ansvarsområder i helsestasjon- og skulehelsetenesta i Valle og Bykle Kommune

 

År 2023/2024

Stad:Ansvarleg helsesjukepleiar:Vekedag:
Helsestasjon ValleMonique V. JoreMåndag
Helsestasjon BykleMonique V. JoreOnsdag
Helsestasjon HovdenIngrid BjønnesMåndag
Skulehelsetenesta ValleMargrethe MosdølOnsdag og torsdag
Skulehelsetenesta BykleMargrethe MosdølTysdag
Skulehelsetenesta HovdenIngrid BjønnesTorsdag
VGS ValleIngrid BjønnesOnsdag
VGS HovdenIngrid BjønnesTysdag
Helsestasjon for ungdom Hovden helsehusIngrid BjønnesTysdag
Helsestasjon for ungdom Valle helsehus/ Digital helsestasjon for ungdomIngrid Bjønnes og Margrethe MosdølOnsdag

 

Helsesjukepleiar Margrethe Mosdøl (kontaktperson for tenesta) M: 901 64 832

 

Helsesjukepleiar Ingrid Bjønnes M: 94813 245

 

Helsesjukepleiar Monique V. Jore (vikar haust 2023) M: 958 91 745

 

 

Skulehelsetenesta er eit tilbod til alle elevar kva onsdag og torsdag. Helsesjukepleiar har ope for drop-in og for avtalar. Skulehelsetenesta deltek i undervisning og samarbeid med både elevar og lærarar. Helsesjulepleiar vaksinerer også alle elevar i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet. Det er tilbod om foreldrerettleiing kvar torsdag for dei som måtte ønskje det. Dette er i samarbeid med miljørettleiar på Valle skule.