Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

PP-tenesta er ei interkommunal teneste for Valle, Bykle og Bygland kommunar. Valle kommune er vertskommune for samarbeidet, og dei tilsette har kontorstad i Valle.