LMT - Lokalmedisinske tenester

LMT Setesdal er eit interkommunalt helsesamarbeid mellom Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Åseral kommune. 

Evje og Hornnes kommune er vertskommune. 

LMT Setesdal held til i Sentrumsbygget på Evje. Audiografen held til på Evjeheimen.  

LMT Setesdal