Dagaktivitetstilbod

Heimebuande som ynskjer og nytte seg av dagaktivitetstilbod kvar onsdag, frå kl. 11.00-15.00 er hjarteleg velkomne. 

Dette er ei gratis teneste, men ein må betale for middag/lunsj og kaffi.

Kommunen kan syte for skyss til og frå for dei som ynskjer det.
For å tinge skyss og mat må du ringe kjøkkenet på Valle bygdeheim

 

Sjekke desse

Frisør

Fotterapeut

Andakter

Prest og organist kjem annakvar onsdag kl. 12.30 på Bykle sjukeheim.

Konserter