Habilitering og rehabilitering

Habilitering er målretta arbeid for å byggje opp og støtte funksjonar, samspel og livskvalitet hos menneske med funksjonshemmingar.
Habilitering ligg under pleie og omsorg.

Pleie og omsorg kan svare på spørsmål.