Tilrettelagde bustader/omsorgsbustader

Valle kommune har tilrettelagde bustader i området rundt Valle bygdeheim som er tilpassa rørslehemma.  Vi har også 4 omsorgsleilegheiter som er inne på bygdeheimen. Omsorgsleilegheitene gjev tilgang til fellesarealer og fellestenester på bygdeheimen.


Bustadene tildelast etter vedtak frå pleie og omsorg, og bustadkontoret finn eigna bustad.

Pleie og omsorg kan svare på spørsmål.