Omsorgsløn

Omsorgsløn er løn til personar som har særleg tyngande omsorgsarbeid.

Det omfattar ikkje berre frivillige omsorgsytarar utan omsorgsplikt, men også foreldre til mindreårige barn som foreldra har omsorgsplikt for.

Pleie og omsorg kan svare på spørsmål.