Valle bygdeheim

Valle bygdeheim har 15 langtidsplassar og 5 korttidsplassar/avlastning/KØH. Tildeling av plass vert gjort kontinuerlig, ved behov. Det er tverrfagleg team, eller lege som tildeler plass.