Digitale skuleprotokollar og fomannskapsprotokollar frå 1845-1961

Arkivavdelinga KUBEN ved Aust-Agder museum og arkiv IKS har digitalisert ein del matriell som Valle kommune har avlevert. På digitalarkivet.no kan du no bla i gamle karakterprotokollar og vedtak frå formannskapet frå Valle i perioden 1845-1961. Du vil også kunne bla i mykje anna. 

Digitale skuleprotokollar og fomannskapsprotokollar frå 1845-1961