Sikkerheit ved større arrangement

Det er ei omfattande oppgåve å ha ansvaret for eit arrangement. Sikkerheit og beredskap er ein viktig del av dette. Vi har laga ei sjekkliste til hjelp med å lage gode og trygge arrangement. Vi tilrår at arrangør av større arrangement set seg inn i rettleiaren til Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB)  for sikkerheit ved store arrangement