Valle idrottslag

Valle IL er eit idrettslag som vert drive på dugnad. Me ønsker å vere med på å skape ein aktiv og variert kvardag uansett alder.

Valle idrottslag

 

Søknad om refusjon familekontingent