Leige av lokale og 9 seter minibuss

Vi har endeleg fått på plass digitalt bookingsystem der den enkelte kan booke tid sjølv på nett 24/7.  I dette systemet finn du våre kommunale bygg og 9 seter minibuss.

Rettleiing for å bruke systemet (PDF, 514 kB) (er førebels på bokmål, men vi jobbar med omsetting)

Treng du hjelp kan du ta kontakt med velkomstsenteret på e-post: sentralbord@valle.kommune.no eller telefon 37937500.

Førebels tek det litt tid før dei enkelte utleigeobjekta kjem opp på sida så du må ha litt tolmod og ikkje krysse ut sida. 

Lenke til bookUp - bookingsystem for kommunale bygg

BookUp

Her finner du gebyrlista 2024