Fallvilt

Kva gjer du om du køyrer på vilt langs vegen?

  • Få oversikt over eventuelle skadde personar og gi fyrstehjelp/kontakt 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
  • Ring politiet på 02800 og melde frå om påkøyrselen.
  • Merk påkøyrselområdet – dette for at fallviltgruppa skal kunne spore skadde dyr.
  • Følg aldri etter skadde dyr sjølv.Det kan både være farleg og vanskeleggjer arbeidet til ettersøkshunden.

Kontaktinformasjon


Knut Flateland, leiar     918 46 697
Birger Trydal, nestleiar    901 94 916


Du kan også ringe politiets operasjonssentral: 02800

Meir informasjon på Hjortevilt.no