Gjerderettleiar

Det vart i juni 2018 gjort vedtak om at det skulle lagast ein gjerderettleiar for Valle kommune. Dette med bakgrunn i at det vert sett opp mykje ulike gjerder rundt om i hyttefelta som kan gjere stor skade, og i verste fall ende med døden, for både sauer og ulike viltartar. 

Gjerderettleiaren skal vere til informasjon for bønder, hyttebebuarar og fastbuande i Valle kommune. 

Gjerderettleiar (PDF, 802 kB) Godkjent i plan- og mijøutvalet 02.07.2019.