Kommuneveterinær og veterinærvakt

Valle kommune har saman med Bykle kommune, fast tilsett kommuneveterinær i 100% stilling.

 

Kommunanen har etter Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell ansvar for å organisere ei klinisk veterinærvakt også utanom ordinær arbeidstid.

Veterinærvakt

Valle kommune har saman med Bykle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland ei felles veterinærvaktordning.  

Vakta omfatter både produksjonsdyr og smådyr.

Når du ringer 900 44 036 kjem du til Tone Haugetveit på dagtid, og i tida mellom 1600 og 0800 kjem du til ein av desse som har vakt.

 

  • Kommuneveterinær Valle og Bykle Tone Bjørgum Haugetveit
  • Kommuneveterinær Bygland, Evje og Hornnes og Iveland Olav Robstad
  • Veterinær Gunvald Mosdøl
  • Veterinær Signe Versto frå Seljord veterinærkontor
  • Veterinær Vilde Momrak frå Seljord veterinærkontor
Kommuneveterinær Tone Haugetveit