Fiske i Valle

I Valle kommune er det mange gode fiskemoglegheitar. Informasjon om desse finn du på denne sida på inatur. Her kan du også kaupe fiskekort. Både for garnfiske i Rosskreppfjorden og andre vatn i Njardarheim, stangfiske i VAFA (Valle Fiskeadministrasjon) sine vatn, og Statskogs Norgeskort for innlandsfiske.

Garnfiske i Njardarheim (Roskrepp)

For dei som skal fiske i Njardarheim (Roskrepp) er det viktig at de kjøper fiskekort på inatur.no før de henter nøkkel. Nøkkel blir ikkje gjeve ut før det blir vist kvittering/Screenshot av betalt fiskekort. Betalingsalternativ er kort eller faktura, ikkje vipps.

 

inatur.no