Sal, skjenking og servering

I Noreg krev all omsetnad av alkoholholdig drikk særskilt offentleg tillatelse (bevilling). Det følgjer eit spesielt ansvar med det å innha ei sals- eller skjenkebevilling.

All sals- og skjenkebevillingar skal utøvast i høve til alkohollovas reglar, og sals- og skjenkestadane må sjå til at utøvinga av sal- og skjenkeverksomheit går føre seg på ein forsvarleg måte.

Sals- og skjenkeavgift (alkohollova) følgjer forskrift og den finn du her

 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Valle kommune 2024 - 2027 (PDF, 304 kB)

 

 

Skjema finn du her: Skjema