ENØK tilskot

Valle kommune vil vere ein pådrivar for ei grøn og berekraftig utvikling. Valle kommune har fått på plass ei lokal ordning kor  næringsliv og lag/organisasjonar kan søkja om tilskot til eit eller fleire energieffektiviserande tiltak. Innkomne søknader vil bli behandla fortløpande  så lenge ordninga varer. 

Søknadsskjema på regionalforvaltning.no

 

Retningsliner for ENØK-tilskot næring (PDF, 185 kB)