Planprogram for kommunedelplan for Brokke, Valle kommune – Høyring, offentleg ettersyn og varsel om oppstart av planarbeid. Frist for innspel er utsett til 29. april.

Kommunestyret vedtok i sak 6/24 den 28.02.2024 å leggja «kommunedelplan for Brokke» Plan ID: 202303) ut på høyring og offentleg ettersyn.

Saksdokumenta og planeomrisset finnast i vårt planregister, HER

Innspel og utalelser kan sendast til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, eller på E-post: post@valle.kommune.no

Statsforvaltaren i Agder har bedt om utsett frist for innspel til kommunedelplanen for Brokke. Fristen for innspel er difor utsett til 29. april.

Artikkelliste