Avfall og miljø

Valle kommune er ein del av Setesdal Miljø og gjenvinning IKS som handterer alt som har med renovasjon og gjenvinning.

Informasjon om tømekalender, gjenvinningsstasjonar endring av abonnement osv finn du på deira sider.

Setesdal Miljø og gjenvinning IKS