Setesdal brannvesen IKS

Setesdal brannvesen IKS er eit interkommunalt selskap eigd av Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommune. Selskapet skal ivaretake deltakaranes oppgåver, plikter og behov innafor desse områda:

  • Brann og ekksplosjonsvern
  • Ulykkes- og redningsberedskap
  • Brannforebyggjande
  • Kontrolloppgåver
  • Andre forhold som naturleg høyrer inn under dette formålet.

For meir informasjon

SETESDAL BRANNVESEN IKS