Bustadtomter

Valle kommune har fleire fine bustadtomter for sal. Nedanfor finn du ei oversikt over bustadområde med lenke til planregister.

 

For informasjon om ledige tomter og anna, ta kontakt med kommunen.

I planinnsyn finn du plankart og reguleringsbestemmelsar for dei enkelte bustadområda i kommunen.

Områderegulering Valle sentrum, 4747 Valle

Detaljregulering for Leite Sør, 4747 Valle

Reguleringsplan for Homme grendefelt, 4747 Valle

Reguleringsplan for Øyne bustadfelt, 4747 Valle

Reguleringsplan for Flateland grendefelt, 4747 Valle

Reguleringsplan for Brokke grendefelt, 4748 Rysstad

Reguleringsplan for Åsan bustadfelt, 4748 Rysstad

Reguleringsplan for Geitåsan bustadfelt, 4748 Rysstad

Reguleringsplan for Helle grendefelt, 4748 Rysstad