Drift og vedlikehald av vegar i Valle

Valle kommune driftar og vedlikeheld kommunale vegar med bruk både av eige utstyr og mannskap i tillegg til innleigde entreprenørar.