Er det kommunal veg?

Valle kommune eig og driftar ca 40 km med kommunal veg i tillegg til offentlege parkeringsplassar m.m

kommunale vegar i Valle
kommunale vegar i Valle km
Fv 330 - Løyland/Røysland 4,1
Rv9 - Rygnestad 2
Flateland til Lunden gml Rv9 1,5
Flateland grendefelt inkl pumpestasjon der sør 0,7
Rv9 - Øyne bustadfelt, Øyne industriområde, Setpro 2,1
Rv9 - Øyne bustadfelt , g/s veg 0,9
Fv 331 - Bø (Bøvegen) 2,3
Fv331 - Åmli / Berg 4
Valle renseanlegg Åmli 0,2
Rv 9 Harstadberg - Brottveit 2,4
Rv9 - Sandnes 0,4
Rv9 - Harstadvegen - Fv 336 inkl busslomme i Åkresneset 0,9
Rikesvegen 0,3
Prestegardsvegen 0,3
Fv 336 - Valle motell / Kjellebergsvegen 0,3
Hengjebruvegen frå Sagneskar 0,5
Leite bustadfelt, Bygdeheimen, omsorgsbustadar 1,6
Fv 336 - Tveitebø/Espetveit 2,1
Fv336 - Homme grendefelt 0,6
Sum km 27,2

 

Kommunale vegar i Hylestad
kommunale vegar i Hylestad km
Rv9- Øvre Besteland 0,7
Rv9 - Besteland 0,4
Helle til Hagen gml Rv9 2
Rv9 - Helle grendefelt 0,3
RV9 - Straume 0,5
Rysstad renseanlegg 0,2
Industriområdet på Rysstadmo 1
Rysstadmo bustadfelt 1
Haukedalsvegen og Åsan bustadfelt 2,2
Bustadfeltet v/ Sylvgarden 0,2
Stovegen / Sentrum 0,5
Rv9 Hylestad Auto - Setesdalsmuseet 0,3
Rv9 Soknehuset - Setesdalsmuseet 0,4
Fv334 Brokke - Haugeland 0,9
Brokke grendefelt 0,3
Brokke renseanlegg ( Myri ) 0,2
Fv450 - Brokke skisenter 0,4
Rv9 - Uppstadvegen 1,5
Sum km 13

Kommuneale parkeringsplassar m.m:

Valle kommunehus, helsesenter, Valle sparebank, mellom Frikyrkja og Coop

gangveg frå sentrum og ned til Husfliden

Husfliden/ Valletunet

Valle skule inkl barnehagen, hybelbygg, vidaregåande skule

G/S veg Åkresneset til skulen

Hylestad barnehage

Soknehuset

Parkeringsplass Hylestad kyrkje

Parkeringsplass Hylestad kyrkjegard