Gateljos

Det er Valle kommune som driftar vegljos på kommunale og fylkseskommunale vegar i Valle. Kommunen har avtale med Otera om vedlikehald av gateljos.

Statens vegvesen driftar vegljos på Rv9.