Snøbrøyting og vinterdrift av vegar

Valle kommune har avtale om vintervedlikehald med private entreprenørar på kommunale vegar og parkeringsplassar. I tillegg så har kommunen samarbeidsavtale med Agder Fylkeskommune på enkelte kommunale vegstrekningar som har sammenheng med fylkesvegar. Dette gjeld vegen til Løyland/Røysland, Åmli/Berg, Bø og Brottveit i Valle og Uppstadvegen, Haugelandsvegen og Brokke grendefelt i Hylestad.