Kontrollutvalet

Kontrollutvalet har 5 medlemer. Kommunestyret vel leiar, nestleiar, medlemer og varamedlemer.
Eit medlem må vere frå kommunestyret. Medlemer og varamedlemer frå andre politiske utval med vedtaksrett kan ikkje veljast.
Det same gjeld for tilsette i kommunen si verksemd.