Setesdal barnevern

Setesdal barnevern er ei interkommunal teneste for Valle, Bykle og Bygland kommunar. Valle kommune er vertskommune for samarbeidet, og dei tilsette har kontorstad i Valle.