Bygge, rive eller endre

Kontakt med byggjesak

Me oppfordrar deg til å bruke nettsidene våre for å finne informasjon om korleis du skal søke,  og sende søknaden med eByggesøk.

Sakshandsamarane har telefontid kvar dag frå kl 12-15.

Du kan ringe oss via telefon: 37 93 75 00
Du kan også sende førespurnad på epost 

eByggesøk

  • eByggesøk er ein enkel digital rettleiar og søknadsløysing. Her får du raskt oversikt over om du treng løyve frå kommunen, og om du kan fylle ut og sende søknaden din sjølv.
  • Tenesta er gratis for søknader i Valle kommune, og den er open heile døgnet. eByggesøk sikrar også at søknaden er komplett og rett utfylt, alt frå nabovarsling til ferdigattest.
  • Om du sender inn søknad med eByggesøk vil du også få 10 %rabatt på byggjesaksgebyret.
  • I enkelte tilfelle kan du få melding om at du må kontakte kommuenen.